Ala Fandrejewska

 

ALICJA FANDREJEWSKA 

 Tłumacz tekstów specjalistycznych (dokumentacja korporacyjna, prawo, finanse, etc.) oraz artykułów naukowych z różnych dziedzin, m.in. zarządzanie, ekonomia, marketing, reklama, PR, IT, rynek usług, konsumpcja, zachowania konsumenckie oraz ZZL. 

Posiadam bogate doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji UE, wniosków grantowych oraz projektów UE. Współpracowałam również z wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (obecnie Vistula) oraz Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) jako tłumacz oraz redaktor językowy czasopism naukowych, monografii i innych publikacji.

 

W latach 1999-2002 współpracowałam z Europejskim Centrum Transferu Innowacji (Specjalna Strefa Ekonomiczna Tczew- Żarnowiec), które realizowało projekty Unii Europejskiej: FEMIRC in Poland (1997-2000) (Creation and Development of a Fellow Member to Community Innovation Relay Centres in Poland), 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Wspólnot Europejskich (the Fifth European Community Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration activities), PHARE i TELENET.

W latach 2000-2002 w ramach współpracy z  Arch School of Business English (obecnie BASE), pracowałam jako lektor i tłumacz dla zarządu Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej (szkolenia indywidualne dla kadry kierowniczej), Flextronics International Poland (szkolenia indywidualne oraz grupowe dla kadry kierowniczej), Flextronics Network Services (szkolenia indywidualne oraz grupowe dla kadry kierowniczej) oraz Gemplus Pologne (szkolenia grupowe - specjalistyczne szkolenia językowe).

W latach 2002-2004 pracowałam dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prowadząc zajęcia na poziomach Pre-intermediate – Advanced i przygotowując studentów do egzaminów FCE i CAE. W latach 2005-2006 pracowałam dla Felberg SJA, prowadząc kursy Business English dla kadry menedżerskiej w PZU S.A oraz w firmie Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o., Oddział w Polsce.

W latach 2002-2012 pracowałam dla Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) w Warszawie, prowadząc zajęcia Practical English: Writing Skills, Listening Skills, Integrated Skills oraz Practical English: Business English Certificate (poziomy Vantage i Higher) na wydziale filologii angielskiej. Prowadziłam również zajęcia z zakresu Business English (elementary – advanced) oraz kursy przygotowawcze do egzaminów BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher.

Od 2012r. prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych dla tłumaczy specjalistycznych oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie.  Obecnie jestem również kierownikiem studiów podyplomowych oraz kierownikiem projektu doskonalenia zawodowego tłumaczy i nauczycieli Lepsza Strona Wiedzy.  W roku akademickim 2015/2016 pełniłam funkcję Prorektora ds. Dydaktyki w LSW. Współpracuje z LSW, prowadząc zajęcia warsztatowe dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.   

W październiku 2015 roku rozpoczęła współpracę w Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia Business English oraz przygotowuję studentów polskich oraz angielskojęzycznych studiów licencjackich do egzaminu LCCI English for Business.

W okresie od czerwca do grudnia 2016  byłam zaangażowana w przygotowanie propozycji wniosku aplikacyjnego  SONATA dla naukowców posiadających stopień doktora. Do moich obowiązków należało również tłumaczenie wniosków grantowych NCN oraz dokumentacji projektów UE w ramach współpracy z IBRKK.  W tym czasie uczestniczyłam także w konferencjach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki (Kraków), Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Finansów) oraz Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE  w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. W okresie od stycznia-listopada 2017r. pracowałam jako adiunkt w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach takich jak: komunikacja ustna i pisemna w biznesie, uwarunkowania kulturowe, procesy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, różnice kulturowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, reklama, marketing, PR oraz zachowania konsumenckie. Obecnie pełnię funkcję redaktora językowego wysoko punktowanych czasopism naukowych Handel Wewnętrzny oraz Konsumpcja i Rozwój wydawanych przez IBRKK. 

Jestem współautorką dwóch podręczników do nauki specjalistycznego języka angielskiego oraz autorką artykułów naukowych z dziedziny komunikacji biznesowej i marketingowej, różnic kulturowych oraz zachowań konsumenckich.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 

I. Artykuły:

 

 

II. Rozdział w monografii:

 

Fandrejewska A. "Znaczenie uwarunkowań kulturowych w kontekście inicjowania i wdrażania innowacji społecznych przez Polaków", Innowacje społeczne, Warszawa: IBRKK, 2017.

 

 

 

III. Książki, podręczniki:

 

 

 

POWRÓT

ZAPISY I INFORMACJE

 

Partnerzy: Malwina Dietrich, Anna Kamont i Alicja Fandrejewska

Kontakt:

ALFA PROFESSIONAL TRAINING 

NIP: 593-229-64-50

Email: kontakt@alfalang.pl  Tel: +48 881 950 934

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

 

KONTAKT

kontakt@alfalang.pl
+48 888 747 030