REKOMENDACJE dotyczące nauczania języka angielskiego i współpracy 

 

Pearson Central Europe: LCCI English for Business Level 2:

"Szanowna Pani,  w imieniu całego zespołu Pearson chciałabym serdecznie pogratulować zdobycia przez Pani studentkę medalu LCCI za najlepszy wynik z egzaminu English for Business."  

Dorota Bruszewska
Exam Portfolio Manager Pearson Central Europe

 

"I am very thankful to Alicja since my improvements were very well perceived by my managers as well as others in my company. I have been able to practise and master my speaking skills. Also, my writing and reading skills are significantly improved. In addition to her academic qualities, Alicja has displayed great enthusiasm and initiative; she has excellent communication skills and a very friendly and outgoing personality. I am sure that she will be a dedicated and highly talented asset to the organisation that secures its teaching and language training team to motivate and enable their staff to develop their professional English skills."

Jaroslaw Olender, Sales Manager Czech/Slovakia/Ukraine/Baltics, Sealed Air Polska

 

 
ARCH School of Business English (obecnie BASE): 

"Zajęcia prowadzone przez Alicję Fandrejewską były zawsze rzetelnie przygotowane, solidnie zaplanowane i umiejetnie przeprowadzone, a oceny uczestników kursu bardzo wysokie."

Maciej Kudła, Właściciel i Dyrektor ds. Nauczania


Sealed Air Polska:

"Szkolenia prowadzone przez firmę ALFA Language Studio (obecnie ALFA Professional Training) były starannie przygotowane pod wzgledem merytorycznym oraz profesjonalnie przeprowadzone. Jakość wykładów i materiałów nie budziła najmniejszych zastrzeżeń. Słuchacze byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w szkoleniach.
W związku z powyższym mogę z pełnym przekonaniem stwierdzic, że firma ALFA jest godną polecenia instytucją szkoleniową."

 Andrzej Zdunek, Prezes ZarząduOHP

"Naprawdę miło wspominam nasz kurs! Był bardzo ciekawy i prowadzony w fantastycznej atmosferze:)
Jeszcze raz dziękuję bardzo."


Marysia Kaaroud, uczestniczka szkolenia 'English at Work'


Warsztaty tłumaczeniowe
(we współpracy z Lingwistyczną Szkołą Wyższą w Warszawie w ramach projektu Lepsza Strona Wiedzy, prowadzący: Alicja Fandrejewska, Zofia M. Patoka)

"Jestem pod niesamowitym wrażeniem jak świetnie można zorganizować i jak duzo można sie nauczyć podczas tych trzech dni. Naturalnie, nie wątpiłem w powodzenie tych warsztatów, ale muszę szczerze powiedzieć, że jestem pod niesamowitym wrażeniem z jaką pasją i zainteresowaniem, przekazywały Panie swoją wiedzę i doświadczenia. Dla mnie osobiście, jest to kolejne potwierdzenie, że dobrze zainwestowałem w doskonalenie języka, który kocham."

Tomasz Marcinów, uczestnik warsztatów dla tłumaczy specjalistycznych

 

Sealed Air Polska 

"Zajęcia prowadzone przez dr Fandrejewską prowadzone są dla przedstawicieli kadry Sealed Air Polska, w tym kadry menadżerskiej. Treści merytoryczne i sposób prowadzenia zajęć nie budziły zastrzeżeń i były oceniane wysoko zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i przez słuchaczy uczestniczących w szkoleniach językowych."   

Anna Jędrzejuk, HR Manager, Sealed Air Polska

 

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Matusiaka

Od kilku lat dr Alicja Fandrejewska prowadzi zajęcia z języka angielskiego z zakresu Business English w formie blended learning (częściowo w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych) dla Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Matusiaka. Firma ALFA Professional Training Alicja Fandrejewska łącznie zrealizowała około 60 godzin zajęć (ponad 80 godzin dydaktycznych: 45 minut/godzina zajęć), w tym ponad 30 godzin dydaktycznych w formie zdalnej.   Treści merytoryczne i sposób prowadzenia zajęć nie budziły zastrzeżeń i są oceniane wysoko. 
 
Radosław Matusiak, Właściciel
 
 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 
"Dr Fandrejewska prowadziła zajęcia na wydziale filologii, specjalność: język angielski, specjalizacja nauczycielska, tłumaczeniowa oraz komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji. Zajęcia prowadzone przez dr Fandrejewską obejmowały kursy:  Komunikacja ustna w biznesie, Komunikacja pisemna w biznesie, Korespondencja służbowa i handlowa, Język spotkań, prezentacji i negocjacji, Sztuka wystąpień publicznych, Warsztaty tłumaczeniowe pisemne, Warsztaty tłumaczeniowe pisemne: języki specjalistyczne oraz  Terminologia z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu.
Zajęcia, kursy i warsztaty prowadzone przez dr Fandrejewską były regularnie poddawane ocenie. Treści merytoryczne (przekazywane w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych) oraz sposób prowadzenia zajęć nie budziły zastrzeżeń i niezmiennie były oceniane wysoko.
Dr Fandrejewska jest rzetelna, pracowita i zaangażowana w działalność uczelni.  Dr Fandrejewska chętnie podejmuje nowe wyzwania i wywiązuje się ze swoich obowiązków wzorowo."
 
 dr Anna Jaroch, Prorektor ds. Dydaktyki, 
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 
 
REKOMENDACJE w w zakresie tłumaczenia, redakcji językowej i działalności naukowej
 
Uniwersytet Warszawski
 
"Na podstawie większości z przetłumaczonych opracowań zostały też wygłoszone referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych odbywających się w Polsce oraz za granicą. Jakość tłumaczenia – w sensie poprawności i merytoryki treści – nigdy nie budziła najmniejszych zastrzeżeń.
Wszystkie tłumaczenia były dokonywane przez Panią Alicję Fandrejewską w ustalonym terminie, lub nawet przed nim, a przypadki niedociągnięć z mojej strony występujące w przekazanej do tłumaczenia treści – konsultowane i tłumaczone po likwidacji błędów autorskich. Na podkreślenie zasługiwała jej wyjątkowa staranność w przygotowaniu tłumaczonych tekstów.
 
W związku z powyższym spokojnie mogę rekomendować Panią Alicję Fandrejewską, jako specjalistkę od dokonywania tłumaczeń artykułów naukowych z mojej specjalizacji. "
 
Prof. dr hab. Witold Chmielarz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

"Problematyka tekstów tłumaczonych przez dr Fandrejewską mieści się w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. Składane teksty wyróżniała bardzo wysoka jakość językowa, co potwierdza bardzo wysokie kompetencje Pani dr Alicji Fandrejewskiej jako tłumacza. Rzetelność realizowanych zadań zaowocowała długoletnią współpracą.

Z Panią dr Alicją Fandrejewską współpracował także Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie (obecnie Polski Instytut Ekonomii) w okresie 2011-2017, kiedy pełniłam tam funkcję Zastępcy Dyrektora. Współpraca koncentrowała się na tłumaczeniu naukowych projektów badawczych składanych na konkursy organizowane przez instytucje krajowe, a także międzynarodowe, w tym do Komisji Europejskiej. Bardzo wysoka jakość tłumaczeń była dodatkowym atutem składanych opracowań. Problematyka tłumaczonych tekstów była bardzo zróżnicowana, co wymagało znajomości szerokiego zakresu słownictwa. Pani dr Alicja Fandrejewska dała się poznać jako osoba bardzo rzetelnie i terminowo wywiązująca się ze swoich obowiązków."

Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów                                                                                                                                                                           Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 Polski Instytut Ekonomiczny

"Zaświadczam, że dr Alicja Fandrejewska współpracowała z czasopismem Handel Wewnętrzny w charakterze tłumacza, autora/współautora artykułów naukowych napisanych w języku polskim i angielskim oraz recenzenta angielskojęzycznych artykułów naukowych przedstawionych do publikacji w czasopiśmie.  Dodatkowo, dr Fandrejewska była członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma i pełniła rolę Redaktora językowego (język angielski). Obowiązki dr Fandrejewskiej, jako członka Kolegium Redakcyjnego, obejmowały kontakty z podmiotami zewnętrznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz prowadzenie korespondencji z przedstawicielami wydawnictw zagranicznych i baz typu Scopus oraz CEEOL (Central and Eastern Europe Online Library).  

Handel Wewnętrzny jest polskim czasopismem naukowym (dwumiesięcznikiem), podejmującym problemy z zakresu nauk ekonomicznych, przedstawiającym analizy teoretyczne i wyniki prac naukowo-badawczych dotyczących szeroko rozumianego rynku, marketingu i zarządzania. Handel Wewnętrzny istnieje od 1955 r. i jest wydawany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (obecnie: Polski Instytut Ekonomiczny). Dr Fandrejewska wywiązywała się ze swoich obowiązków rzetelnie i terminowo. Jakość tłumaczeń nie budziła zastrzeżeń. Treść oraz wartość merytoryczna tekstów przedstawianych do publikacji w czasopiśmie była oceniana wysoko przez recenzentów współpracujących z wydawnictwem. "  

dr Robert Nowacki, Redaktor naczelny 

                        

 

 

 

 

                             

POWRÓT

ZAPISY I INFORMACJE

 

Partnerzy: Malwina Dietrich, Anna Kamont i Alicja Fandrejewska

Kontakt:

ALFA PROFESSIONAL TRAINING 

NIP: 593-229-64-50

Email: kontakt@alfalang.pl  Tel: +48 881 950 934

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

 

KONTAKT

kontakt@alfalang.pl
+48 888 747 030