ALICJA FANDREJEWSKA

TŁUMACZ ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH I TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH

W latach 1999-2002 współpracowałam z Europejskim Centrum Transferu Innowacji (Specjalna Strefa Ekonomiczna Tczew- Żarnowiec), które realizowało projekty Unii Europejskiej: FEMIRC in Poland (1997-2000) (Creation and Development of a Fellow Member to Community Innovation Relay Centres in Poland), 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Wspólnot Europejskich (the Fifth European Community Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration activities), PHARE i TELENET.

Od 2002 roku zajmuję się tłumaczeniami naukowymi i specjalistycznymi. Tłumaczyłam m.in. streszczenia artykułów naukowych, not autorskich i spisów treści dla Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej publikowanych w Kwartalniku Teoretycznym  Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczną-Informatyczną tłumaczyłam dokumentacje projektu UE Sokrates Gruntvig,  przygotowywałam prezentacje, raporty oraz  przeprowadzałam szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu.

Od 2002 roku zajmuję się tłumaczeniem artykułów naukowych dla kadry naukowej współpracujacej z wydawnictwem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula), Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Zarządzania UW), Szkołą Główna Handlową oraz Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. 

 Od 2005 roku współpracuję z firmą Sealed Air Polska, wykonując tłumaczenia dokumentów, materiałów korporacyjnych i korespondencji handlowej. W ramach współpracy z Sealed Air Polska, ALFA Professional Training prowadzi  zajecia indywidualne z zakresu Business English oraz specjalistycznego języka angielskiego.

 

POWRÓT

ZAPISY I INFORMACJE

 

Partnerzy: Malwina Dietrich, Anna Kamont i Alicja Fandrejewska

Kontakt:

ALFA PROFESSIONAL TRAINING 

NIP: 593-229-64-50

Email: kontakt@alfalang.pl  Tel: +48 881 950 934

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.

 

KONTAKT

kontakt@alfalang.pl
+48 888 747 030